Muslim Ban – en Performance Lecture

Muslim Ban – en Performance Lecture

The set of  Muslim Ban  on Drama reveals some of the consequences of structural whiteness, such as structural racism and everyday racism. This is done in line with the concept of Performance Lectures, a meeting between a classical lecture, performing arts and poetry. Hana Suzuki Ernström analyzes America Vera-Zavala’s set on the drama’s small scene.


As the audience rises after the premiere performance of America Vera-Zavala’s staged lecture, Muslim Ban , at Dramaten, for giving thanks to the actors, I share the applause and joy. A joy to me that politicized and lived experiences of postcolonial issues and critical wit studies can leak out of the academy’s rooms and fit into a room that is usually created by white, white and white bodies. And not just that: by the main question “What is Islamophobia in Sweden today?” Muslim Ban raises a reality that is too rarely heard. Based on Amanj Aziz and Carlito’s stories and personal experiences, important perspectives on vitality are centralized, such as structure and racism. 

Muslim Ban is included in Dramat’s new series of Performance Lectures, a concept that will integrate the academic lecture with the design of the art. It is a hybrid format that, through its intersections, creates a kind of meta-discussion that can challenge normative thinking about the production of knowledge and meaning in the various media. Thus, Performance Lectures, or Lecture Performance, as it is commonly referred to, appear in a gap between contexts. The mixture of the intellectual, practical and poetical will highlight the issues of the subject from different perspectives. Here, space is created that exceeds, extends and investigates boundaries and relationships between actors and audience. Often, therefore, the audience has an important place and is not infrequently involved. Overall, a lecture performance can be said to blur the boundaries between art, discourse about art, disciplines and life as big.

Lecture Performance is not seldom associated with German artist Joseph Beuys who introduced the concept in the 1960s and 1970s. Beuys brought together the performance and discourse of art by inter alia renouncing institutionalized practitioners and relying on a more personal and community-oriented appearance. By visualizing and making available his work to an audience, Beuys wanted to create social change. This is based on the basic idea of ​​the sculpture on the transformation of matter and substance. If our definition of matter is expanded to include all kinds of topics such as thoughts and expressions, it may also include society, numbers and words, said Beuys. Beuy’s fundamental assumption here is that art, politics and learning are one.

Att använda konstens rum för att politisera är såklart inget nytt. Men att använda en form som förenar konst, lärande, levda erfarenheter och politiserande i ett rum som Dramaten ser jag som, om inte något nytt, en aktiv handling för att motverka invanda mönster. Dramaten som, likt det övriga samhället, historiskt skapat och återskapat privilegier kring vissa kroppar, tal och samtal.

Så vad gör Muslim Ban i förhållande till konceptet Lecture Performance? Rent praktiskt är rollerna fördelade så att medan Carlito framför upplevelser och följder av rasism via spoken word, står Amanj Aziz, som representerar fokus på den muslimska mannen, för den föreläsande delen. Detta markeras bland annat genom att Aziz läser från papper. Han refererar till och förklarar begrepp som demokrati och albakrati (vitt styre), medan Carlito talar fritt och gestikulerar eller uttrycker känslor genom kroppsliga rörelser. I första delen är dessa roller markant uppdelade; de två aktörerna byts av och fokus skiftas mellan föreläsning och poesi utan att de två formerna möts något nämnvärt, för att sedan, i slutet, mötas i en gestaltning av sina erfarenheter och tankar kring sina egna föräldraskap. Ett återkommande moment är att de skapar utrymmen och skriver ord med kritor på scengolvet. I slutskedet luckras även gränserna upp mellan aktörer och publik genom att en kör på ca fyra personer som placerats i publiken börjar sjunga. Således går flera aspekter av Muslim Ban i linje med den ursprungliga idén om Lecture Performance.

Jag har suttit på många föreläsningar, såväl bra som dåliga. Jag kan tyvärr inte säga att detta var en av de bra. Jag anstränger mig för att följa Aziz mycket intressanta och viktiga resonemang kring makt och förtryck som exemplifieras genom hans personliga erfarenheter som människa och pappa. Det centrala budskapet går fram och är tydligt men att som åhörare lyssna och lära via någon som läser innantill eller reciterar från ett papper är svårt. Jag kan inte låta bli att tänka att det är här scenkonstens gestaltning och kreativa perspektiv på pedagogik skulle kunna komma in. Denna önskan lämnar ett utrymme för en framtida presentation. Här skulle visuella bilder, kroppsspråk, improvisation och/eller interaktion med publik vara viktiga aspekter. Inte bara för att skapa tillgänglighet till den kunskap som förmedlas utan också för att bryta traditionella föreställningar kring lärande där läraren alltid sitter på svaren och överför dessa till eleven.

Det är mycket möjligt att det inte skulle gå att skapa en plattform som inkluderar publiken. Det vill säga där de kan bli tillfrågade eller interagera mer. Men en dialog mellan exempelvis två aktörer skulle kunna bryta upp en överföringsproblematik och öppna för en dynamisk och resonerande reflektion kring kunskap och levda erfarenheter. Muslim Ban lämnar mig med två frågor: varför används inte scenkonstens gestaltande styrka för att beskriva, visualisera och bryta upp föreläsningens statiska berättande? Varför, i en form som tillåter överlappningar och sammanblandningar, läggs inte tyngdpunkten på dynamik, följsamhet, rörlighet och den experimentella kraft som konst och performance kan innebära?

Inte heller rapparen Carlitos roll överskrider gränserna för olika former av konst, gestaltning och lärande utan håller sig inom ramen för spoken word, i alla fall i första delen. Och även om texten gestaltas och görs levande genom såväl poesi som personliga berättelser, uppstår inte en känsla av resonans och nyfikenhet hos mig. Jag förstår det centrala budskapet, önskan om att skapa tillgänglighet och igenkänning genom personliga berättelser och sökandet efter ett möte mellan olika former och koncept. Och visst, jag känner för det politiska budskapet och de personliga berättelserna men inte för den konstnärliga gestaltningen. För mig innebär intressant eller spännande konst inte att jag måste förstå men känna. Med Muslim Ban är det mer tvärtom. Min känsla för det konstnärliga uttrycket kan beskrivas genom det moment i Muslim Ban som skulle kunna tolkas som ett mer experimentellt gestaltande av lärande och en röd tråd: när Aziz och Carlito skriver och ritar på scengolvet. Mestadels kan jag inte se vad de skriver och jag väntar förgäves på att de ska säga vad som står eller knyta ihop säcken på slutet och läsa upp det de skrivit, men icke. Kanske beror även min känsla av ointresse på att jag saknar den komplexitet och de lager av olika erfarenheter som alltid omger frågor kring makt, förtryck och privilegier. Ja, fokus ligger på islamofobi utifrån ett manligt perspektiv men gruppen män som utsätts för islamofobi är heterogen. Eftersom föreställningen inte enbart lyfter aktörernas egna berättelser utan blandar dessa med strukturella perspektiv på förtryck och rasism, hade jag gärna sett att denna heterogenitet nämndes. Denna tanke, lämnar likt det pedagogiska perspektivet, en önskan för en framtida Lecture Performance kring dessa frågor. Likaså en förhoppning om att fler skillnader inom grupper kan få synas. I Muslim Ban tas det feministiska perspektivet upp genom aktörernas tal om sina döttrar och vad de kommer att möta när de växer upp. Vidare nämns hbtq-personer. Men jag saknar reflektion kring privilegier. De egna privilegierna är något som inte får falla bort, i alla fall inte om syftet är att synliggöra strukturell orättvisa, förtryck och diskriminering.

Trots saknaden efter ett utrymme som överskrider, utvidgar, undersöker och suddar ut gränser, är jag glad över Muslim Ban. Att  den kunskap som produceras och förmedlas får ta plats, synas och höras. Jag är glad över det riktade tilltalet och den publik den drar. Att sitta i en publik där mitt svarta hår inte sticker ut och få ta del av en föreställning utan att fysiskt synas är inte främst ett intellektuellt konstaterande utan en kroppslig känsla av bekvämlighet och värme. Detta tas även upp av Carlito från ett annat perspektiv – hur vithet och rasism skapar kännbara åkommor hos den svarta eller bruna kroppen. Dessa erfarenheter och känslor är viktig kunskap som aldrig kan förminskas eller förkastas. Inte så länge strukturella orättvisor och förtryck existerar. Och slutsatsen blir att Muslim Ban creates a space for this knowledge to take place.

AV