En förort i färg säger tack!

En förort i färg säger tack!

I ett par veckor under november månad har vi publicerat en serie texter och verk som belyser kultur i miljonprogrammet med Hammarkullen i Göteborg som exempel. En förort i färg har varit ett samarbete mellan Urban Konst och Kultwatch under initiativ av Daniel Terres och Alex Valencia Rodallec.


Jag (Alex Valencia Rodallec) fick först kontakt med Daniel Terres genom att jag skrev till honom för att fråga om möjligheterna att inkludera poesi i konstfestivalen Hammarkullen Urban Art 2017. Så småningom ledde det till att jag ombads skriva en kritisk text (min essä Paranoia, makt och muralkonst), och att jag därefter blev ombedd att vara redaktör för en publikation som skulle inkludera de texter som samlats in.

En del av texterna har i en första mindre omgång nu publicerats här på Kultwatch.se, ett initiativ för en breddad kultur som jag själv varit med och drivit helt ideellt sedan 2014. Med denna sista serie texter och verk, En förort i färg, har jag nu gjort mitt sista för Kultwatch, utöver som medlem i föreningen.

Projektet En förort i färg fortgår dock, och de samlade texterna, vilka inkluderar ett flertal opublicerade texter samt ännu oskrivna texter från forskare, kommer att publiceras i tryckt form i ett kommande samarbete.

Jag och Daniel Terres vill tacka Stella Pilback, hjärtat i Urban Konst, och alla de som bidragit med sina verk, tankar och texter. Inte minst redaktionen som bestod av Madeleine Olsén Ingefeldt, Moa Westerlund, Laura Nardelli, Renée Tan, Nadja Häikiö Itäsaari, Magda Macias, Tatiana Pismenskaya som samlade många av texterna, gjorde intervjuer,  hjälpte oss att tänka klart med sin kritik, ideér och helt enkelt lade grunden till publikationen.

 

Om Hammarkullen Urban Art 2017 (HUA17)
HUA17 skapade offentlig konst utifrån initiativ från lokala aktörer, med nationella samt internationella gäster. Idén föddes från dialogen med organisationen Hammarkullen 365 och deras lokala arbete. Under festivalen deltog åtta konstnärer Sens (Mexiko), Himed & Reyben (Mexiko), Ligisd (Sverige), Charquipunk (Chile), Rob Macdonald (Spanien/England), Nabila Abdul Fattah (Sverige), och Iman Josef Hussein (Sverige). Alla konstnärer bodde under festivalperioden i Hammarkullen, bekantade sig med området och skapade därefter offentliga konstverk i stadsdelen. Residensmodellen syftade till att påverka konstnärernas arbetsprocess och ge utrymme för spontana samarbeten och dialog. Resultatet blev publika samtal och sex offentliga konstverk som kommenterar samtida frågor som gränser, migration och makt.

De som projektledde och genomförde HUA17 är Urban Konst och Hammarkullen 365 tillsammans med de lokala hyresgästföreningarna.

 

Om artikelserien En förort i färg

Projektägare: Kultwatch och Urban Konst
Projektledare: Daniel Terres
Gästredaktör: Alex Valencia Rodallec
Hyresgästföreningen: Alfredo Torrez (ekonomiskt stöd och bollplank).
Från Kulturverkstan: Moa Westerlund, Laura Nardelli, Renée Tan, Nadja Häikiö Itäsaari, Magda Macias, Tatiana Pismenskaya som grupp samt Madeleine Olsén Ingefeldt vid sin praktik (Koncept, insamling av texter, intervjuer och bildmaterial).

Med stöd av Göteborgs konsthall och Hyresgästföreningen Bredfjällsgatan/Gropens gård, Hammarkullen.


Toppbild: futuro berg

AV