8 mars-enkät med Emelie Bergbohm

8 mars-enkät med Emelie Bergbohm

Idag är det 8 mars, då brukar vi ställa frågor om feminism till personer som arbetar med kultur. Emelie Bergbohm är kulturproducent och VD för produktions- och kommunikationskontoret Bohm Bohm Room.


Vilka feministiska frågor tror du kommer att stå i centrum i år?

– Vi närmar oss hundraårsjubiléet sedan det första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta i Sverige. Det gör oss uppmärksamma på vilka reformer vi hittills uträttat och nått framgångar med för en ökad jämställdhet i vårt land. Det ger oss också tillfälle att reflektera och ta beslut om hur vi kan få bukt med de problem som demokratin står inför i dag.


Vilka feministiska frågor skulle du speciellt vilja lyfta?

– Ekofeminismen tror jag kommer få nytt liv i debatten, där vi kommer få ta del av fler engagerande samtal och handlingar kring det som förenar miljörörelsen och feminismen. Det finns en tydlig koppling mellan ekologi, fred och kvinnors rättigheter. Kan vi stärka dessa områden kommer vi få ett mer välmående samhälle och rädda vår planet för kommande generationer. Jag hoppas också att olika feministiska frågor får ta plats inför EU-valet som stundar i maj. Om det feministiska perspektivet tystnar i EU-parlamentet kommer det bromsa mycket av demokratins utveckling i Europa. I Sverige liksom i övriga europeiska länder är kvinnors frihet mindre än mäns frihet. Det gäller både politiskt, ekonomiskt och socialt. Europeiska jämställdhetsinstitutet har till och med slagit fast att det skett en tillbakagång för kvinnors rättigheter i EU de senaste tre till fem åren.


Hur kan feminismen påverka kulturpolitiken?

– Myndigheten för kulturanalys släppte nyligen sin årliga rapport om kulturpolitiken i Sverige. I denna rapport skriver man att kulturpolitiken har misslyckats med att leva upp till de kulturpolitiska målen och de regionala kulturinstitutionerna har inte förutsättningar att leva upp till sina uppdrag. Det råder nu stora skillnader när det kommer till vilka som tar del av kultur i vårt land. Kanske kan en mer feministisk kulturpolitik bidra till att det offentligt finansierade kulturutbudet kommer fler till del och att mer skattemedel tillfaller kulturområdet.  


Vilken feminist inspirerar dig mest?

– Carolina Benedicks Bruce, en svensk skulptör och målare som levde 1856 – 1935. Hon var konstnären som skapade konstnärshemmet Brucebo på Gotland. Hon var förutom en kvinnlig pionjär som konstnär och skulptör på en mansdominerad konstscen under 1800-talet, även en rösträttskvinna som bidrog i kampen både lokalt, nationellt och internationellt. 1911 bjöd hon in rösträttskvinnor från hela världen till Gotland. Hon hade alla viktiga attribut: pengarna, de stora hattarna och ett envist hopp om förändring. Hennes porträtt och skulpturer visas just nu på Prins Eugens Waldemarsudde i deras utställning om konstnärskolonin i Grez-sur-Loing.

 

Bild: José Figueroa

AV