8 mars-enkät med Konstgruppen Ful

8 mars-enkät med Konstgruppen Ful

Idag är det 8 mars, då brukar vi ställa frågor om feminism till personer som arbetar med kultur. Konstgruppen Ful är en queerfeministisk och antirasistisk interdisciplinär konstgrupp.


Vilka feministiska frågor tror ni kommer att stå i centrum i år?

– Vi lever i en väldigt polariserad tid där många rättviserörelser växer och blir starkare, parallellt med att fascister får parlamentarisk makt och militära konflikter pågår år efter år med monstruösa konsekvenser. Vi tror och hoppas att antifascismen kommer att stå i centrum och att den solidariserar sig med antikoloniala urfolksrörelser och transrörelser på olika platser i världen. Vi behöver ständigt hitta och formulera metoder för att tillsammans skapa en enad kraft mot den politik som förtrycker oss och våra syskon. Vi behöver visa på närheten mellan människor när politiker ständigt arbetar på att splittra och skapa avstånd för att själva få större makt.


Vilka feministiska frågor skulle ni speciellt vilja lyfta?

– Vi skulle vilja skicka lite extra mycket kärlek till våra syskon i Central och Nordamerika som protesterar mot Trump genom att kräva rätten till mobilitet, frihet och familjeåterföreningar. Vi vill också hylla urfolksaktivister överallt som på gräsrotsnivå visar vägen ut ur klimatkrisen och praktiserar en annan ordning. Och självklart alla queera syskon som gör allt från att gå i Pride-parader för förstå gången till att arbeta för fler lagliga kön än två eller ordna kollon för transungdomar. Detta är några exempel på intersektionella feministiska rörelser som förstår att feminism behöver genomströmma allt och att den istället för att handla om vita, rika kvinnors rätt att ingå i akademier vill störta dom institutioner som gör förtryck möjliga. Vi vill därför speciellt lyfta alla rörelser som formulerar, skapar och praktiserar trygga, mer kärleksfulla rum och verkligheter.


Hur kan feminismen påverka kulturpolitiken?

– Vi hoppas (som alltid) att feminismen används som en subversiv kraft som kräver det som till synes verkar omöjligt. För feminism har alltid gjort det omöjliga. Om feminism kan avskaffa slaveri, tilldela rösträtt och säkra skolgång kan feminism också vara den största kraften som visar nationalismen och fascismen motstånd. Om feminism inte praktiseras som ett sätt att säkra rättvisa för de privilegierade (dvs kvinnor som jämför sig med män i samma mäktiga positioner) utan istället vill avslöja maktmissbruk och kräva rättvisa, kan feminismen vara det som räddar oss kontroversiella konstnärer och kulturpolitiken i stort ifrån att bli censurerade och/eller utraderade.


Vilken feminist inspirerar er mest?

– Vi kan inte välja en person eftersom feminism alltid är rörelser som formulerar andra (för många otänkbara) ordningar och praktiserar motstånd. Vi blir inspirerade av så många. Dom som trotsar murars rasistiska logik med sina kroppar (Nordamerika) och dom som skapar tiotals mil långa motståndskedjor genom att ställa sig bredvid sina systrar (Indien). Dom som begär kärlek och bekräftelse av sina systrar istället för att slåss om att hamna i historieböckerna.

 

Bild: Konstgruppen Ful
www.modrarsmanifest.org
www.europaeuropa.nu

AV