8 mars-enkät med Sarah Kim

8 mars-enkät med Sarah Kim

Idag är det 8 mars, då brukar vi ställa lite frågor om feminism till personer som identifierar sig som kvinnor och som arbetar med kultur. Sarah Kim jobbar som producent på Fylkingen och är medlem i förbundet Allt åt Alla.


Vilka feministiska frågor skulle du vilja lyfta?

– Jag vill lyfta den internationella feministiska strejkrörelsen. Den första globala kvinnostrejken gjordes 8 mars 2017 med tusentals kvinnor i över 50 länder runt världen, som mobiliserade mot våld och förtryck. Det ledde till en fortsättning och bredare organisering igen i år med en kallelse till strejk 8 mars 2018. Den här nya vågen av feminism tar upp alla frågor och samlar dem under en förståelse för kvinnoförtryckets systematiska och globala karaktär, samt de intersektionella strider som behövs för att vinna.

Hur kan feminismen påverka kulturpolitiken?

– Feminism kan påverka kulturpolitiken genom att ta en synligare radikal position, tränga igenom de borgerliga värderingarna och nyliberala splittringarna och istället visa kraften av kollektiva ansträngningar. Kulturpolitiken behöver genomsyras av förståelsen att jämlikheten är omöjlig i ett kapitalistiskt system.

Hur kan fler feminister solidarisera sig mer med grupper som marginaliseras i Sverige? I världen?

– Feminister i solidaritet med andra kvinnor globalt innefattar redan marginaliserade grupper, i egenskap av kvinnor, som lider under förtryck och exploatering tillsammans med hela arbetarklassen. Som kvinnorörelsen i USA säger: Feminism for the 99%.


Vilken fråga tycker du vi borde enas kring nu? Kan vi enas kring en fråga?

– Vi ska enas kring strejk och den sociala strejken. Strejkrätten är under hot och strejk utanför arbetsplatsen i en bredare social bemärkelse som inkluderar reproduktivt arbete ska lyftas. Vi måste se det exploaterande system som orsakar våld, rasism, och sociala hierarkier och sätta stopp för den med de maktmedel vi har. Strejken, den kollektiva vägran, ger möjligheten till en radikalisering och synkronisering av kamp mot kapitalism.

 

Bild: Sarah Kim

AV