8-mars med Katarina Nitsch

Vilka feministiska frågor som drivs i dag tycker du är viktigast?

– Våldet mot kvinnors och flickors kroppar. Det är ett våld som tar sig alla former av uttryck: fysiskt, strukturellt, språkligt och känslomässigt. Och kvinnors rätt till sin egen sexualitet.

Vilka feministiska frågor saknar du i dag?

– Att återkommande ställa frågan om vilka kroppar det är som arbetar för vem och för vad. Kampen mot exploateringen av kvinnors och flickors kroppar som tvingas tjäna och upprätthålla en våldsapparat av krig, dominanskultur, heteronormativitet och överkonsumtion behöver artikuleras tydligare och bli starkare.

Det finns ju olika feminismer, vilken slags feminism sympatiserar du med?

– Den feminism som skapar utrymme, luft och rörelse. Den feminism som gör det möjligt för kroppar att transcendera. Den feminism som tydligt artikulerar hur olika maktordningar samverkar och som därmed vägrar gå med på förenklingar eller att dela upp världen i motsatspar.

Vilken feminism ligger långt ifrån din analys och varför?

– De som fått för sig att bara kvinnor också får bli dominanta patriarker så uppnås jämlikhet. Feminismen handlar om att bryta med dominanskulturen, då fungerar det helt enkelt inte att själv börja utöva samma makt i en annan skepnad.

Vad finns det för fördelar med att ena en bred feministisk front?

– Feminismen är en kollektiv rörelse och det är de tusentals pågående kamperna som tillsammans synliggör vilka förödande konsekvenser de förtryckande strukturerna har, i alla rum och sammanhang. Kamperna går inte att separera från varandra, de hänger ihop. Det största feministiska förändringsarbetet sker utanför rampljuset. Det ingår i det feministiska tänkandet och görandet att solidarisera sig med varandras kamper.

Vilka personer som driver feministiska frågor inspirerar dig? 

– Oändligt många. De hundratals, tusentals som utövar feminism varje dag: De som går ihop och solidariserar sig och lyfter varandra, alla killjoys som i vardagens olika situationer och sammanhang har modet att benämna sexismen och och rasismen vid sina rätta namn, poeterna och konstnärerna som skapar subversiva språk och bilder. Och alla om skapar feministiska platser för sig själva och därmed också för andra – Kultwatch är ett utmärkt exempel på det!

Ett feministiskt citat som inspirerar mig:

– Your silence will not protect you. Audre Lorde.

AV

Kommentera

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.