Airin Fardipour

Airin Fardipour är språk-och kulturvetare, verksam inom teaterproduktion, text och fotografi. Fardipour har specialiserat sig inom engelska, postkolonial teori och maskulinitetsfrågor. Vid sidan av dessa intressen arbetar hon som lärare i grundskolan.