Cristian Quinteros Soto

Cristian Quinteros Soto läser tredje året i fri konst på Kungliga konsthögskolan och är redaktör på kulturtidskriften Hjärnstorm.

28.3.2019   /   Cristian Quinteros Soto
4.10.2017   /   Cristian Quinteros Soto