Denise Beniwa Johnson

Denise Beniwa Johnson är student vid Stockholms Universitet och läser en master i "Management Studies", genom vilken hon fokuserar på "mångfaldsfrågor" och inkludering. Denise har tillsammans med tre klasskamrater gjort en studie om afrosvenskars upplevelser i arbetslivet och engagerar sig mycket i dessa frågor även på fritiden.

15.9.2015   /   Denise Beniwa Johnson