Emelie Bergbohm

Emelie Bergbohm är fristående producent och kommunikationsstrateg inom kultursektorn. Hon har ett brett spektra av uppdrag från fria grupper, föreningar, myndigheter och institutioner. Sedan 2008 driver Emelie det interdisciplinära produktions- och kommunikationskontoret Bohm Bohm Room. Hon är även en av medgrundarna till musiktech-företaget Gestrument. Under åren 2016-2017 innehade Emelie ett uppdrag som departementssekreterare vid Kulturdepartementet. Emelie Bergbohm har tagit emot en rad priser, senast Kulturmässanpriset för sitt nytänkande arbetssätt. 2017 lanserade hon stipendiet Kulturbäraren – en utmärkelse vars syfte är att sätta ljus på de människor och funktioner i kulturlivets ekosystem som sällan annars lyfts fram i strålkastarens ljus.

7.7.2018   /   Emelie Bergbohm