Kvinnors Byggforum

Kvinnors Byggforum är ett riksomfattande nätverk för kvinnor, icke binära och transpersoner inom byggbranschen. Över yrkesgränser delar vi erfarenheter och diskuterar plan-, bygg- och förvaltningsfrågor ur ett maktkritiskt perspektiv, samt umgås, inspirerar och stöttar varandra.