Lizette Romero Niknami

Lizette Romero Niknami är poet och student. Hon är utbildad på Biskops Arnös författarskola och är även del av konstkollektivet Kons(t)pirationen.

12.11.2019   /   Lizette Romero Niknami