Mimounah Alma

Mimounah Alma skriver poesi och dramatik. Just nu läser hon andra året på Biskops-Arnös Författarskola och skriver en diktsamling om barn som längtar hem till en plats som kanske egentligen inte finns.

20.9.2019   /   Mimounah Alma