Mir Bal

Mir Bal är socionom och aktivist. Han är med och driver podcasten En förlorad sak, där det diskuteras politik, vänster och hur vi bygger en bättre framtid.