Ninos Josef

Ninos Josef är professionell dansare utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan och har varit verksam internationellt vid flertalet danskompanier och operahus, senast vid Kungliga Operan i Stockholm och på Dramaten som skådespelare. Josef har erhållit en BFA Honors Degree of Fine Arts, MA Degree i Mellanöstern studier med inriktning på Kulturutveckling samt flertalet utmärkelser för sina insatser inom dans. Han har tidigare varit chefredaktör för Kultwatch och idag verkar han som frilansande dansare, konsult och strateg runt om i världen. Josef har haft uppdrag som utvecklingsstrateg inom mångfald och inkludering för Nordiska Ministerrådet, under Norskt ordförandeskap. Han har varit projektmedarbetare för Svenska FN-modellen och haft uppdrag för RFSL Newcomers Youth, Statens Kulturråd, Kulturrådet Norge m.fl. Ninos sitter i styrelsen för MÄN och är även förordnad av regeringen som ledamot i Konstnärsnämndens styrelse.

7.3.2018   /   Ninos Josef
21.10.2017   /   Ninos Josef