Rossana Mercado-Rojas

Rossana Mercado-Rojas (Peru) är konstnär, mamma och kulturarbetare baserad i Sverige. Hennes praktik är multimedial och ämnar innebo både det publika och privata rummet från ett dekolonialt/feministiskt perspektiv.

2.5.2020   /   Rossana Mercado-Rojas
2.5.2020   /   Rossana Mercado-Rojas