Roza Ghaleh Dar

Roza Ghaleh Dar är kulturskribent och redaktionsmedlem i tidskriften Karavan. Hon har publicerat sig i bland annat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Fokus och Dixikon. Ghaleh Dar har även varit gästredaktör för tidskriften Kritiker.

6.5.2020   /   Roza Ghaleh Dar