Sarah Hansen Karaduman

Sarah Hansen Karaduman är beteendevetare, förortsbo, och medlem i den ideella föreningen Orten i fokus, som är aktiv kring frågor om förorten, medier och kultur. Hennes kandidatuppsats heter "Hiphopens betydelse för en grupp unga tjejer i förorten".