Carnita Molida, Robert Fux och Inga Tvivel. Foto av Miguel Angel Regalado av Miguel Nagel Regalado-3

AV