Dragartisterna Carnita Molida, Inga Tvivel och Robert Fux på Stadsbibilioteket. Foto av Miguel Angel Regalado

AV