Regissören-Petter-Wallenberg,-Carnita-Molida,-Inga-Tvivel-och-Robert-Fux-på-Stadsbibilioteket.-Foto-av-Miguel-Angel-Regalado.

AV