En förort i färg: konst i Miljonprogrammet

En förort i färg: konst i Miljonprogrammet

En förort i färg är ett samarbete mellan Urban Konst och Kultwatch. I ett par veckor framöver publicerar vi en serie texter och verk som belyser Miljonprogrammet som centrum för konst- och kultur-produktion, med Hammarkullen i Göteborg som exempel och då speciellt konstfestivalen Hammarkullen Urban Art 2017. 


Idén till publiceringen av den serie texter och verk som vi kallar En förort i färg föddes under festivalen Hammarkullen Urban Art 2017 (HUA17) som ägde rum i augusti förra året. Den förverkligas först nu på grund av strama budgetar och fullspäckade scheman. Men vi har behållit samma entusiasm som uppstod då när vi gång på gång under festivalen påmindes om konstens kraft, om dess förmåga att sätta oss i centrum eller osynliggöra oss.

Hos förortsborna finns något att säga, en oro och en energi som aldrig dör utan gång på gång tar olika former. Vi vill föra in denna rikedom i berättelsen och skapandet av den nya svenska kultur- och konsthistorien genom att lämna ett avtryck i en tid när de motsatta krafterna, Sveriges fascister, får allt mer spelrum och makt. En tid där många av oss känner sig direkt hotade.

I sina rötter är den urbana konsten en konstform fylld med maktkritiska perspektiv. Och när HUA17 startades fanns intentionen att festivalen skulle särskilja sig från övriga gatukonstfestivaler i landet, där monumentala selfie-vänliga kulisser och city branding ofta står i fokus. Detta krävde nya vägledande frågor. Hur kan gatukonsten förbli maktkritisk när den skapas som en organiserad aktivitet och institutionaliseras? Och vad kan ha gått förlorat i jakten på konstformens erkännande? Svaren på dessa frågor ledde till en process som både arrangörerna och de deltagande konstnärerna berättar om i sina texter och intervjuer tillsammans med en massa annat. 

Bortom den urbana konsten så kommer En förort i färg även beröra andra konstformer såsom skådespeleri, poesi och rap, och en del av skribenterna belyser utöver detta den politiska kampen som är kopplad till stadsdelen Hammarkullen i Göteborg.

Vi som arbetat med denna publikation vill tillägna den till alla förortsbor och alla de som har kärlek för orten.

En förort i färg börjar redan idag med den första texten, en intervju med en av arrangörerna bakom HUA17, Gloria Esteban från Hammarkullen 365.

Vill du dela med dig av konsten i din förort, så kommer Kultwatch att ta emot bilder på info@kultwatch.se som sedan läggs ut på Kultwatchs Instagram.


Om En förort i färg

Projektägare: Kultwatch och Urban Konst
Gästredaktörer: Alex Valencia Rodallec och Daniel Terres

Medverkande (insamling av texter, koncept, intervjuer och bildmaterial)

Kulturverkstan: Moa Westerlund, Laura Nardelli, Renée Tan, Nadja Häikiö Itäsaari, Magda Macias, Tatiana Pismenskaya.
Madeleine Olsén Ingefeldt vid sin praktik.

Om Hammarkullen Urban Art 2017 (HUA17)

HUA17 skapade offentlig konst utifrån initiativ från lokala aktörer, med nationella samt internationella gäster. Idén föddes från dialogen med organisationen Hammarkullen 365 och deras lokala arbete. Under festivalen deltog åtta konstnärer Sens (Mexiko), Himed & Reyben (Mexiko), Ligisd (Sverige), Charquipunk (Chile), Rob Macdonald (Spanien/England), Nabila Abdul Fattah (Sverige), och Iman Josef Hussein (Sverige). Alla konstnärer bodde under festivalperioden i Hammarkullen, bekantade sig med området och skapade därefter offentliga konstverk i stadsdelen. Residensmodellen syftade till att påverka konstnärernas arbetsprocess och ge utrymme för spontana samarbeten och dialog. Resultatet blev publika samtal och sex offentliga konstverk som kommenterar samtida frågor som gränser, migration och makt. De som projektledde och genomförde HUA17 är Urban Konst och Hammarkullen 365 tillsammans med de lokala hyresgästföreningarna.

Toppbild av Futuro Berg.

AV