“Konst och kultur ska vara lika självklart i allas liv oavsett klass, uppväxtort och bakgrund”

“Konst och kultur ska vara lika självklart i allas liv oavsett klass, uppväxtort och bakgrund”

Hej Minna, vem är du?

Jag är konstnär och modeskapare som drivs av feministiska frågor, motsättningar och modevärldens baksidor. Har en fot i konsten och en på modescenen och jag vet inte alltid ens om det finns en gräns där emellan.

 

Vilken var den senaste bok du läste?

Vi kom över havet av Julie Otsuka – ett kollektivt berättat kvinnoöde, så vackert så tragiskt.

 

Vilken var den senaste film/serie du såg?

Ser om serien Absolutely Fabulous. Och det är verkligen absolutely fabulous!

 

Hur ser din relation till kultur ut?

Jag har haft svårt att förstå att jag kan höra hemma i konst- och kulturvärlden då jag inte alls växt upp i den miljön. Sent om sider börjar jag känna mig bekväm med att vara där jag är och genom att ha börjat konsumera mer scenkonst, musik och konst ser jag hur alla kulturyttringar är knutna till varandra och till livet i stort och gränserna mellan vad som är vad börjar suddas ut. Jag älskar suddiga gränser.

 

Varför är kultur viktigt?

Konst och kultur är viktigt för att när det görs bra så för det samman människor som kanske inte annars möts, och berättar historier vi behöver höra och väcker tankar och känslor vi inte visste att vi hade.

 

Vad tycker du saknas på kultursidorna idag?

Perspektiv.

 

Vad önskar du av kulturpolitiken?

En satsning på barn och unga. Att konst och kultur ska vara lika självklart i allas liv oavsett klass, uppväxtort och bakgrund, så att tröskeln in i den här världen försvinner. Det ska vara lika lätt att börja spela cello eller spela teater som att börja spela fotboll.

 

Vad tror du behöver göras för att öppna många dörrar in till kulturen?

Kulturen måste våga bli mindre pretentiös och mer lättåtkomlig. Vi måste våga ta kulturen på mindre allvar, experimentera mer, leka mer.

 

Vad har kulturen för ansvar i samhället?

Att se samhället. Se människan. Att våga vara obekväm.

 

Vad hoppas du att Kultwatch som plattform ska bidra till?

En bredare diskussion om vad kultur kan vara.

 

Last Famous Words?

Våga vara obekväm.


 

Minna Palmqvist är modeskapare och konstnär, nu aktuell med utställningen “Intimately Social – No Body” som visas fram till den 31:a maj i Färgfabrikens projektrum.

Foto: Märta Tisner

AV

Kommentera

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.