KULTURENKÄT MED ROJDA SEKERSÖZ

KULTURENKÄT MED ROJDA SEKERSÖZ

Vem är du? 
Rojda, filmregissör och poet med många tankar och bra pigment.

Vilken var den senaste bok du läste?
Anarkistiska minnen av Emma Goldman

Vilken var den senaste film/serie du såg?
Flocken av Beata Gårdeler

Hur ser din relation till kultur ut?
Kultur är ju något vi skapar hela tiden, medvetet eller omedvetet. På det sättet är ju allt jag gör i princip kultur. Men om du menar kultur som i konstnärligt uttryck så arbetar jag ju med det. Det är jävligt jobbigt, kul och nödvändigt. Jag tycker att kultur är politiskt underskattat och undervärderat. Jag tycker nog mer om att skapa än att konsumera kultur.

Varför är kultur viktigt?
Den beskriver vår samtid, historia och framtid. Den skapar känslor och tankar hos människor. Den underhåller oss. Framför allt så tycker jag att kultur är viktigt för att det är ett otroligt starkt maktverktyg.

Vad tycker du saknas på kultursidorna idag?
Jag är dålig på att läsa sånt, men överlag tycker jag att diskussioner som förs idag är för individfokuserade.

Vad önskar du av kulturpolitiken?
Alltså kulturpolitiken är ju en del av den politiken vi lever i som samhälle så det är väldigt svårt att önska bara av kulturpolitiken när jag anser att det är en samhällsförändring i stort som behövs. Men en konkret grej är väl anställningsformer som råder för kulturarbetare. Jag i princip tvingas tex. till att vara egen företagare, vilket jag helst skulle slippa. Så någon typ av statlig basinkomst skulle inte skada.

Vad tror du behöver göras för att sänka trösklarna till kulturen?
Det måste vara mycket billigare att konsumera kultur, speciellt på statliga ägda platser. Det måste finnas en större mångfald (klass, etnicitet, kön, sexuell läggning etc.) av människor som tar beslut om hur kulturpengar ska fördelas. Inga fler mångfaldspottar, någon måste ut så att en annan kan komma in, det finns ingen genväg om det är det här samhällssystemet vi vill leva i.

Vad har kulturen för ansvar i samhället?
Att bredda antalet berättelser som berättas, våga påstå någonting och inte använda statliga medel för att ”undersöka” privata angelägenheter. Vi navelskådar för mycket tycker jag. Jag är inte världens mittpunkt. Inte du heller.

Vad hoppas du att Kultwatch som plattform ska bidra till?
Ge utrymme till och skapa nya röster. Jag upplever att tröskeln till att få något publicerat på Kultwatch tex. är lägre än andra sidor. Det ger en energi att fortsätta skriva när man vet att det finns en publik som kan läsa. Ni skulle också kunna ordna nätverksträffar. Tror det finns många möjligheter.

Last Famous Words?
Alla kulturarbetare borde ta sig själva på mindre allvar och sitt arbete på större allvar.

AV

Kommentera

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.