Kultwatch är sajten för kulturverk, kulturanalys och debatt med en feministisk, klassmedveten och avkoloniserad blick.

Vi vill utveckla svensk kulturdebatt och analys genom att:

  • Förhålla oss kritiskt till andras och vårt eget arbete.
  • Lyfta perspektiv vi tycker saknas.
  • Föra en öppen, progressiv och lösningsorienterad kulturdebatt i dialog med enskilda personer, etiska företag och civilsamhället.
  • Synliggöra och motarbeta diskrimineringsorsaker i kulturvärlden.

Vi tror på ett kulturliv där alla ska kunna delta på lika villkor, och vi välkomnar samarbeten med alla som har samma mål.