Ministeriet för avkolonisering presenterar: De Sköna Konsterna

Ministeriet för avkolonisering presenterar: De Sköna Konsterna

Nästa vecka är det vernissage för en konstutställning på Konstfack i Stockholm om mellanförskap, rasism, och vithet, som vi tycker ni som kan ska se.

Vernissage: Onsdagen 29 April kl 18.00 – 20.00

Välkommen till vernissage i medelklassens och vithetens tempel Konstfack!
Ministeriet för avkolonisering har samlats och ockuperat det Vita Havet. Vi presenterar härmed De Sköna Konsterna.
Kom och möt elefanten i rummet som har skapat poesi, bild och ljud.
Vi erbjuder besökare att dela vårt rum med hjälp av en ljudguide.
Vi vill förstärka, lyfta och synliggöra det som Vita havet gömt under ytan.

Sara Collier: Samhälsstruktur, hårtexteur, spiral av censur, att kröna kultur. Revitalize society. Because we’re worth it.
Gloria Hao: Vi vänder gemensamt ryggen till det gamla och bygger nya värdesystem. Det är dags att överskrida nu och då kan allt hända.
Cecilia Hei Mee Flumé: There is no place like home. Jag längtar hem. Till Umeå. Till Korea. Till arbetarklassens bilder.
Mi Tjio: Symboler, meningar, påsatt, ditsatt. Det är så vi förhåller oss.
Alex Rodallec: Att skapa ett hem i kulturell praktik. Jag skapar hem. I franskan, spanskan, engelskan, svenskan, alla “språk”.

Schema under vernissage:
Performance: kl. 18.30
Diktuppläsning: kl. 19.00

————————–—-

Opening: Wednesday, April 29, 18.00 – 20.00

Welcome to the opening of our exhibition in the temple of middle-class and whiteness, Konstfack!
The Ministry of decolonization have gathered and occupied Vita Havet. We present: The Fine Arts
Join us and meet the elephant in the room that has created poetry, image and sound.
We offer visitors to share our space with the help of an audio guide.
We want to strengthen, lift and make visible what the White Sea has hidden beneath the surface.

Sara Collier: Societal structure, hair textures , twists of power, crown of culture. Revitalize Society. Because we’re worth it.
Gloria Hao: Collectively we turn our backs on the old and we build new values. It is time to transgress and then anything can happen.
Cecilia Hei Mee Flume: There is no place like home. I want to go home. To Umeå. To Korea. To the images of the working class.
Mi Tjio: Symbols, sentences, attached, fitted. That is how we relate.
Alex Rodallec: Creating a home in cultural practice. I create home. In French, Spanish, English, Swedish, all “languages”.

Opening schedule:
Performance: 18.
Poetry reading: 19.00

Welcome!

AV

Kommentera

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.