Rasifiering

Rasifiering exemplifierar det som tilldelar vita positiva föreställningar och privilegier. Rasifiering handlar därmed såväl om vitas privilegier som det handlar om en utbredd diskriminering och exkludering av icke-vita. Rasifiering är en process och inget statiskt.

Rasifiering som begrepp har sitt ursprung i engelskans racialization, vilket beskriver den process där kroppar tillskrivs olika egenskaper baserade på samhällets föreställningar om ras. När vi pratar om ras-”ifiering” så pratar vi om de föreställningar och som används för att applicera ras och/eller en rastillhörighet på individer. Oavsett om vi vill eller inte rasifieras människor. Vithet är också en rasifiering, men då normen är vit passerar vita personer som människor medan bruna och svarta personer rasifieras. Rasifiering som ord verkar inte skapa lika starka känslor som när någon pratar om ras. Kanske är det för att ordet precis som andra ord som slutar med -iering signalerar att det rör sig om en process och något som görs- alltså en handling.

Värt att tänka på är att enbart utgå ifrån ett perspektiv när det gäller rasifiering blir förenklat. Rasifiering är en komplex process och rör sig om allt ifrån hur efternamn som associeras med till exempel muslimer och kopplas till vissa kroppar till att människor tillskrivs vissa egenskaper på grund av sitt utseende. Det räcker inte att jämföra två personer med samma hudfärg och säga att de rasifieras på exakt samma sätt, därför att det är skillnad på hur till exempel personer från mellanöstern rasifieras jämfört med personer från Sydamerika.

När det gäller rasifiering på grund av utseendet kan vissa personer som rasifieras i vissa rum passera som vita (”White Passing”), medan till exempel svarta personer sällan kan passera som vita. Svart hud kan inte kläs om. Svarta kroppar kan aldrig rasifieras på samma sätt som vita kroppar och då vithet (undantag de som har kommit att kallas “White Trash”) värderas som det högsta vi kan vara i ett samhälle, placeras svarthet alltid längst ned i systemet. Även bland svarta kroppar finns det hierakier, de svartaste befinner sig längst ifrån vitheten och placeras också längst ned i hierarkin (a.k.a Colorism).

Vilka som rasifieras är historiskt föränderligt och ändras över tid.

« Back to Glossary Index

AV

Kommentera