Orden med Lisa Wool-Rim Sjöblom

Vad skriver du?

Just nu arbetar jag med den sista tredjedelen av mitt seriealbum Palimpsest, som kommer ut på Galago senare i vår. Det är en berättelse om mitt sökande efter rötter och en kritisk uppgörelse med adoptionsindustrin.

Är det inte ensamt att sitta och skriva?

Ensamheten är den största fördelen. Jag är en introvert ensamvarg som ständigt söker mig till ensamheten. Ibland tror jag att jag gör det jag gör just för att jag vill bli lämnad ifred.

Drömmer du i bilder eller ord?

Både och. Och oftast mardrömmar.

Hur stor betydelse tror du att språket har för att vi ska kunna nå sanningen?

Jag är inte säker på om jag tror på finns någon sanning i bestämd form. Däremot så tror jag att det finns massor av lögner, och att språket kan användas för att avslöja dessa. Gestaltning såväl som val av ord, gör det möjligt att presentera nya versioner av sådant som annars ses som en enda berättelse.

Finns det någon moral i ditt skrivande? Om ja, på vilket sätt?

Just nu ägnar jag i princip allt mitt skrivande och tecknande åt att skapa motstånd och att gestalta känslan av att ständigt bli fråntagen sin egen berättelse. Min önskan är att de som faktiskt har makt och medel att förändra världen, ska börja lyssna på de som drabbas, inte de som drabbar.

Vem skriver du för?

Det som driver mig framåt är bilden att jag skriver för mitt yngre jag. Ett jag som hade så mycket att säga, men som saknade förebilder och ständigt kände sig exkluderad i sina egna berättelser. Om jag lyfter blicken så skriver jag främst för de som upplever att deras röster tagits ifrån dem. Eller som aldrig ens fått tala.

Varför skriver du de texter du skriver?

För att jag tror att de behövs. Och för att bredda representationen.

Har du haft ångest för något du har skrivit? Isåfall, vad och varför?

Jag har i princip alltid ångest, förutom när jag ritar gulliga kaniner.

Vem vill du ska besvara denna enkät?

Åsa Grennvall


Lisa Wool-Rim Sjöblom är illustratör och serietecknare. Just nu går hon Kreativt friår på Serieskolan i Malmö där hon arbetar med seriealbumet Palimpsest som utkommer senare i vår på Galago.

 

Foto: Charlotte Frantzdatter Johansen

AV

Kommentera

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.