Unga skribenter tar plats i skrivprojekt

Unga skribenter tar plats i skrivprojekt

Under våren 2021 ägnade sig kulturskribenter från Borlänge och i åldrarna 16-21 år, åt att etablera en redaktion på Dalateatern tillsammans med Kultwatch. 

 


Redaktion7 är namnet på skribenternas redaktionsgrupp och som gästade tidningen Dala-Demokraten. Redaktion7 har arbetat med texter utifrån föreställningen Inga känslor är också känslor, ett rörelsebaserat scenkonstverk av dansaren och koreografen Iki Gonzalez Magnusson.

Ett av syftena med projektet har varit att väcka intresset hos fler unga att skriva om kultur. Själva skrivandet kan vara en tröskel för många, och att skriva om kultur innebär ytterligare en sådan. Projektet baserades på workshops och lade stor vikt vid att skapa ett utrymme för skribenterna att närma sig skrivandet. Ett utrymme där olika erfarenheter, intressen och kompetenser fick ta plats. Lust och nyfikenhet blev ledord, för att motverka invanda tankar om prestation, narrativ, tema och form.

 

Textsamtal pågår. Foto: Macarena Dusant.

 

Under projektets gång var det relevant att inte lära ut ett specifikt sorts skrivande, eftersom vi alla bär på invanda mönster och normer. Därför har skribenterna fått arbeta med skrivövningar för att pröva sig fram till ett eget skrivsätt, ett prövande som inneburit att lära sig av varandra. En av workshoparna innebär textsamtal för redaktionen, där avsattes en dag för att läsa varandras texter och dela med oss av vår läsning. Vid ett annat tillfälle bjöds koreografen Paloma Madrid in att hålla en presentation, och som gav redaktionen en ingång till dansen och de normer som präglar svensk scenkonst.

 

Eftersom Redaktion7 var en redaktionell grupp fick skribenterna fick ta del av alla moment i en publiceringsprocess, från val av bilder till ordning på texterna och genomgång av formgivna texter. Så att skribenterna skulle ha förståelse för helheten och få inblick i redaktionellt arbete. 

 

Foto: Macarena Dusant.

 

Att använda skrivandet som ett sätt för uttrycka sig är viktigt att uppmuntra, eftersom det kan fungera som ingång till kultur och har ett stärkande funktion för många. Att skriva är att få utlopp för egna tankar och idéer. I projektet blev resultatet att skribenterna valde att skriva dikter, existentiella reflektioner, sagor, berättelser och intervjuer. Shahavali Safdari skrev om gränspolitikens villkor för människans rätt att existera; i Hanna Hindrikes dikt får läsaren ta del av ett Dalarna bortom det gulliga naturromantiska landskapet som platsen marknadsförs som; Lukas Skrindsta Holmgren gjorde en intervju med koreografen och regissören Iki Gonzalez Magnusson om kroppsnormer inom dansen; Maryam Hassan Mohamed berättar historien om Dalahästen; Jennifer Nyström lyfte fram ett ofta bortglömt yrke inom teatern – maskörens arbete; Thea Hertzbergs dikt tar upp relationen mellan lyssnandet och talandet; Josefin Viklund inspirerades av föreställningens titel och reflekterar kring hur känslor signalerar vem en är och konflikten i att förstå vilka känslor som är sanna och vilka som är falska.

 

Genom samarbetet med Dala-Demokraten kunde texterna som Redaktion7 publicerade fungera som en ingång till Inga känslor är också känslor där föreställningen kunde nå ut till fler. Då Inga känslor är också känslor var en skolföreställning fick den komma ut till andra som inte fick chans att ta del av scenkonstverket. För Dala-Demokraten blev det en chans att få kontakt med unga skribenter och som i framtiden kunde bli aktuella att skriva för tidningen. 

 

Från vänster: teaterpedagog Susanne Trolleberg, skribent Maryam Hassan Mohamed, skribent Shahavali Safdari, skribent Josefin Viklund, skribent Jennifer Nyström, skribent Hanna Hindrike, skribent Thea Hertzberg, skribent Lukas Skrindsta Holmgren, projektledare Macarena Dusant. Foto: Lisa Hugosson.

 

Ladda ned publiceringen i Dala-Demokratens kultursidor här:

Del ett

Del två

Del tre

 

Foto: Afrang Nordlöf Malekian.

 

Redaktion7 är ett projekt initierat av Kultwatch på uppdrag av Dalateatern i samarbete med Dalademokraten. Redaktion7 och produktionen Inga känslor är också känslor ingår i år två av det treåriga utvecklingsprojektet ”Stad & Land – i Dalarna och världen” som drivs av Dalateatern med stöd från Region Dalarna och Kulturrådet.

Projektet leddes av Macarena Dusant, Samuel Girma och Afrang Nordlöf Malekian. 


Toppbild: Från vänster: Thea Hertzberg, Josefin Viklund, Lukas Skrindsta Holmgren, Jennifer Nyström, Maryam Hassan Mohamed, Shahvali Safdari. Foto: Macarena Dusant

AV