Anna Dubra Jimenez

Anna Dubra Jimenez har en masterexamen i konstvetenskap och estetik. Hennes fokus ligger på samtida och feministiskt konst. För Dubra Jimenez har sociologen Pierre Bourdieu satt ord på känslan av att något inte stämmer i konstvärlden eftersom Bourdieu pekar på att det inte handlar om verket utan om ett spel kring kulturellt kapital. Denna insikt gav upphov till att konsten blev rätt tråkig. Dubra Jimenez ser ändå att konstbegreppet kan vidgas, och "allt" kan bli intressant ur ett konstkritiskt perspektiv.

27.11.2018   /   Anna Dubra Jimenez