Verk

Kultwatch publicerar alla typer av verk. Hittills har vi bland annat publicerat bildkonst, noveller, poesi, essä, översättningar, seriestrippar, musik, foto och videoverk.
Vill du ge ut ditt verk på vår sida, kontakta oss på info@kultwatch.se.

23.3.2021   /   Maria Fredriksson
3.3.2021   /   Aman Niel
8.11.2020   /   Katerina Zolotova
2.5.2020   /   Rossana Mercado-Rojas
2.5.2020   /   Rossana Mercado-Rojas
21.4.2020   /   Kultwatch
7.1.2020   /   Sebastian Lönnlöv
24.11.2019   /   Princess Jiménez
15.11.2019   /   Bobby Kikumu
12.11.2019   /   Lizette Romero Niknami

23.10.2019   /   Carmen Jedrzejak
21.10.2019   /   Karon Nilzén Jonsson