Joyce Ip

Joyce Ip har sedan sin magisterexamen från Kungl. Konsthögskolan arbetat som konstnär nationellt och internationellt. Hon studerar just nu masterprogrammet Asien studier med inriktning på genusvetenskap och intresserar sig för människors mentala och rumsliga tillstånd.

24.4.2018   /   Joyce Ip