Johan Palme

Johan Palme är redaktör för Kultwatch, kulturjournalist, översättare och filmfestivalsarrangör med intresse för postkoloniala maktstrukturer inom den samtida globala kulturen och queerkultur.

25.9.2019   /   Johan Palme
22.3.2019   /   Johan Palme
2.2.2018   /   Johan Palme
9.2.2016   /   Johan Palme