Jasminé Mehho

Jasminé Mehho arbetar som nationell samordnare för RFSL Newcomers, som RFSL:s nationell nätverk för och med asylsökande, nyanlända och papperslösa hbtqi-personer. Mehho gillar att fotografera på sin fritid och vill gärna lära sig dokumentärfotografi.

2.10.2018   /   Jasminé Mehho