Sanna Granqvist

Sanna Granqvist är sociologistudent och ritar normkritiska serier, ofta med fokus på kroppsideal och feminism. Du hittar henne på Instagram

15.3.2015   /   Sanna Granqvist