Shahla Karimi

Shahla Karimi är bibliotekarie och verksam vid biblioteken i Botkyrka.