Stella Pilback

Stella Pilback är i graffitikretsar sedan tidigt 00-tal. Tidigare anställd på Urban Konst. Nu, en lantis med stort engagemang för både höns och en mer diversifierad konst- och kulturscen.