Suzanna Asp

Suzanna Asp har en Masterexamen i Fri Konst, har läst flera kurser i skrivande och studerar nu Förlagskunskap på Stockholms Universitet. Arbetar med performance, poesi, installationer, text. Försöker avsluta ett romanarbete som sträcker sig 400 år tillbaka i tiden och behandlar samisk-svensk bisexuell identitet och föräldraskap. www.suzannaasp.com