Stor kampanj för att stoppa nedläggningen av Internationella biblioteket

Stor kampanj för att stoppa nedläggningen av Internationella biblioteket

Den blågröna majoriteten i Stockholms stadshus beslutade tidigare i år att lägga ner Internationella biblioteket (IB), ett av Europas främsta centrum för mångspråkig litteratur, och lördag 24 augusti hålls en stor demonstration på Odenplan för att försöka förmå politikerna att ändra sig. Kultwatch har intervjuat litteraturkritikern Viola Bao, som är med och driver rörelsen Rädda Internationella biblioteket. De har samlat nästan 10 000 underskrifter mot beslutet, som de menar slår mot både flerspråkiga läsare i hela Sverige, men också mot stora delar av Kultursveriges arbete.


Vad är det egentligen som händer med Internationella biblioteket?

 Kulturnämnden i Stockholms stad beslutade tidigare i år om att säga upp IB:s hyresavtal i Annexet där Internationella biblioteket idag har sin verksamhet, vilket innebär att det stänger för publik verksamhet den 2 september och flyttas till det betydligt mindre Kungsholmens bibliotek, där det kläms ihop med det redan befintliga lokala biblioteket där. IB är Sveriges största centrum för mångspråkig litteratur, ett av de största i sitt slag i Europa, som i tjugo år har varit en viktig samlingsplats för såväl nyanlända som etablerade invandrare som inte har svenska som förstaspråk, för allmänt språk- och litteraturintresserade, för översättare och för forskare. Det unika bokbeståndet om 200 000 böcker på över 100 språk splittras och den mycket kompetenta personalen – som talar ett tjugotal språk – kommer antingen att få sluta eller spridas ut.

 Själva poängen med IB är att den specialiserade personalen och böckerna finns på samma plats, för att ge en så bra och personlig vägledning som möjligt för låntagarna. I och med “flytten” rivs denna kärnverksamhet isär. I och med att Internationella Biblioteket har ett viktigt nationellt uppdrag som stödfunktion till alla landets bibliotek – som kan få vägledning angående inköp, upphandling, mångspråkig programverksamhet och kan beställa IB:s böcker via fjärrlån – så drabbas medborgare i hela Sverige av beslutet. Dessutom genomförs detta i en tid då Sverigedemokraterna driver frågan att ta bort litteratur på främmande språk från landets bibliotek – dessutom i Sveriges mest internationella stad, där 30 procent av befolkningen har utländsk bakgrund och där det bor en stor grupp nyanlända.

Demonstrationsskyltar utanför Internationella biblioteket. Foto: Viola Bao

Vad kommer det här få för konsekvenser?

 Nedläggningen är en seger för för den närsynta kulturprovinsialismen, och kommer påverka många kulturarbetares, översättares, kulturtidskrifters och bokförlags arbete – vilket speglas i de många namn som signerat protestlistan: företrädare för de största förlagen i Sverige, ett 50-tal professorer, en lång rad författare och kritiker.

 Det kommer också få långtgående konsekvenser för flerspråkiga medborgares tillgång till litteratur på sina modersmål och, befarar vi, för denna grupps läskunnighet. Biblioteksfrågan är en rättvisefråga, och frågan om IB i ännu högre grad än andra bibliotek. I Stockholm har hållbarhetskommissionen konstaterat att barn från svaga socioekonomiska förhållanden besöker bibliotek mycket mer än andra barn, och att de är särskilt viktiga för flickor med utländsk bakgrund.

 Samtidigt försvinner 40 tjänster i Stockholms stadsbibliotek i år – beslutet om att lägga ner IB är alltså en del av en större blågrön attack mot folkbiblioteken i Stockholm det senaste året. Att spara in på just Internationella biblioteket ser jag som ett resultat av en aggressiv nyliberal kulturpolitik i kombination med en rasistisk exkluderingspolitik – när staden pålägger Stadsbiblioteket besparingskrav väljer Stadsbibliotekets ledning (under Daniel Forsman) att dra in på de låntagare som har svårast att komma åt litteratur på sina modersmål, och som har sämst möjligheter att arrangera stora protester, eftersom det är en oerhört blandad grupp som är utspridd över hela Stockholm.

Vad kan man göra för att försöka stoppa det här beslutet?

 Signera och sprid protestlistan! Kom på vår demonstration på Odenplan lördag den 24 augusti kl 16 (Facebook). Och skriv till, ring och uppvakta de blågröna politikerna i Stockholms stad och Kulturnämnden på alla möjliga sätt!

Viola Bao från kampanjen Rädda internationella biblioteket. Foto: Privat

Kampanjen Rädda Internationella biblioteket drivs av en grupp volontärer som kräver att beslutet om att säga upp hyresavtalet i Annexet rivs upp, att IB:s personal och bokbestånd hålls ihop och får vara kvar i byggnaden. De arrangerade tre låneaktioner i juli som 4000 stockholmare deltog i, och har för närvarande 9000 signaturer på protestlistan.

Syntolkning, toppbild: Två demonstranter utanför Internationella biblioteket. På ett plakat står det: “Stoppa slakten av biblioteken! Rädda Internationella biblioteket! Bevara Annexet! Håll ihop personalen! Värna mångkulturen! Tack Miljöpartiet för biblioteksslakten!” Foto: Viola Bao

AV