Andreas Nur

Andreas Nur jobbar som videoredaktör och konstnär. I sitt konstnärskap utforskar han skärpunkten mellan teknik och kroppsligt arbete.

17.3.2019   /   Andreas Nur