En antologi som samlar viktiga feministiska samtal

Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid

Edda manga och Rebecca Vinthagen (2015)

213 s. Ordfront

Med jämna mellanrum dyker de upp – de feministiska antologierna. Ofta med syfte att analysera eller representera feminismens ”tillstånd” i samtidens Sverige. Ju fler antologier, desto tydligare blir det att feminismen är allt annat än ett tillstånd, utan snarare en rörelse i ständig förändring.

Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid är ett resultat av feministiska samtal som har förts under Nordiskt Forum i Malmö sommaren 2014. Som redaktörerna skriver i förordet, representerade forumet många konfliktlinjer som dragits upp inom den, för att använda en övergripande term, ”svenska feminismen” under de senast åren. Till exempel frågan om det finns ett feministiskt ”vi” och hur det i sådana fall ser ut. Det blev tydligt då forumet bjöd in Norges jänställdhetsminister, Fremskrittspartiets Solveig Horne för att hålla tal. Då Horne representerar en högst levande rasism och högerpopulism i Norden idag, blev det ett tydligt tecken på att ”den nordiska feminismen” inte kan ses som homogen. På så sätt fungerar denna antologi som en bra ingång till den som vill fördjupa sig i de många komplexa frågor som ryms inom feminismen idag. 

Med mina högskolepoäng i genusvetenskap tar jag mig hyfsat lätt igenom boken som innehåller en hel del svårtillgängliga begrepp. Här spelar redaktörernas bakgrund som akademiker såklart roll för urvalet av skribenter och texter. Med det sagt utgör inte aktivism och akademi några motpoler och Utvägar är på intet sätt en teorityngd bok. Blandningen av debattexter, essäistiska texter, men också dikter, tal, intervjuer och utdrag ur samtal bidrar till en dynamisk läsning.

Antologin är indelad i fyra delar efter olika teman. Första delen slår på stort med titeln ”Dags för en feministisk världsordning”. Där tar sig skribenterna sig an högst aktuella ämnen som arbete för fred och mot militarism samt varför vi måste öppna gränserna till Europa. Som nätverket OFOG skriver ”Vi begär en säkerhetspolitik som skyddar liv men inte gränser. Vi behöver en säkerhetspolitik som gör alla liv sörjbara.”. 

Den andra delen behandlar det materiella. Patricia Lorenzoni skriver insiktsfullt om arbete och frihet, en text som lyckas komplicera både framgångsrik feministisk och nyliberal retorik, i en granskning av hur ord som ”utanförskap” har letat sig in i diskursen om lönearbete i Sverige.

I del tre avhandlas flera drömmar och visioner för en annan värld. Texterna rör sig bland annat kring heteronormativa lagtexter för familjebildning, hur vi kan uppnå en mer inkluderande sexualpolitik samt hur våldsprevention kan undvika ett för ensidigt fokus på en rasifierade ”andre” som begår våld och skifta fokus till hur maskulinitetsnormer upprätthåller våldskultur. 

Den fjärde och sista delen återknyter till de de problem och möjligheter Nordiskt Forum bjöd på. Paulina de los Reyes reflekterar kring detta i sin text, framförallt forumets fokus på ”jämställdhet” och ”reformer”. Självbilden av Sverige som jämställdhetens land tar även Ulrika Dahl upp i ett tal hen höll under Nordiskt Forum: ”Ska vi ha en ‘nordisk’ feminism så måste den spränga Nordens gränser och kritisera snarare än fjäska med den makt som blivit allt mer mån om att se om sitt eget hus.”

Det är såklart svårt att i en kort recension sammanfatta en bok med så många olika smarta röster. Om jag ska försöka formulera något övergripande som texterna har gemensamt, så är det betoningen av att en feminism i förändring kräver strategiska allianser mellan olika grupper. Det är också viktigt att komma ihåg att solidaritet inte nödvändigtvis innebär att stå på barrikaderna. Solidaritet kan i lika hög grad innebära att vara tyst och lyssna, eller för den delen, läsa.

Utvägar är en samling viktiga samtal som förs just nu, och som jag är övertygad om kommer fortsätta föras.

2014-10-05 22.24.46

Nikolina Nordin är del av poesikollektivet fikssion och går på författarskola på Biskops-Arnö.

 

AV

Kommentera

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.