KULTURENKÄT MED MI TJIO

KULTURENKÄT MED MI TJIO

Vem är du? 

Mi Tjio, en kvinnlig konstnär född och uppvuxen i Norra Skåne av föräldrar med ursprung i södra Kina.

Vilken var den senaste bok du läste?

The Textile Reader, ed. Jessica Hemmings

Vilken var den senaste film/serie du såg?

Film: Liftarens guide till galaxen

Serie: Cosmos (dokumentär serie)

Hur ser din relation till kultur ut?

Jag är kulturarbetare. Lär ut bild och media till barn på Solna Kulturskola. Arbetar på mitt eget konstnärskap. Arbetar för att förändra kulturscenen i Sverige till att bli mer jämställd (särskilt inom ras och klass).

Varför är kultur viktigt?

Kultur kan öka livskvalitén. Den har kapaciteten att skapa individuell lycka genom kreativitet, skapande och personligt uttryck. Den har kapaciteten att skapa samhällsförändringar (både positiva och negativa) genom visuell utsmyckning eller ifrågasättande av rådande strukturer. Den har kapaciteten att bevara, lämna kvar eller föra vidare historier, spår och känslor för framtiden. Det är därför viktigt att se på kulturen, använda sig av den och rikta den till att uppnå våra mål. Jag anser att ett viktigt mål är att uppnå jämställdhet.

Vad tycker du saknas på kultursidorna idag?

Tycker att det överlag att kultur får för lite plats på nyhetssidor. Vad som saknas på de kultursidor som finns är kanske mer diskussion kring vad kultur kan vara och för vem de skrivs.

Vad önskar du av kulturpolitiken?

En bra och jämn fördelning av kapital. Att kultur ska få mer utrymme i samhället. Att kulturen ska nå alla.

Vad tror du behöver göras för att sänka trösklarna till kulturen?

Öppna upp, eller prata och diskutera om begreppet kultur på det öppna sätt som det egentligen innebär.

Vad har kulturen för ansvar i samhället?

Kultur har mycket ansvar. Kultur har frihet. Det är en frihet som kan användas på gott och ont. Det är därför viktigt att fundera över bl.a. hur kulturen används, vad man vill uppnå med den och hur och vad som synliggörs i kulturen.

Vad hoppas du att Kultwatch som plattform ska bidra till?

En plattform där folk, organisationer eller grupper kan finna varandra och organisera sig för att stötta kulturell utveckling.

Last Famous Words?


Mi Tjios verk kan ni hitta en del av på hennes hemsida mitjio.com

AV

Kommentera

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.