Lisette Pagler: “Omfamna PK. Var snäll. Rösta den 22 mars”

Hej Lisette, vem är du?

Jag är skådespelare och musikalartist men ser mig gärna utan specifik titel. Hellre fri än inramad.

Vilken var den senaste bok du läste?

Prins Charles Känsla av fenomenala Liv Strömquist.

Vilken var den senaste film/serie du såg?

Orange is the New Black.

Hur ser din relation till kultur ut?

Min relation till kultur utgör en stor del av mitt liv. Jag kan inte få nog av den, allra bäst tycker jag om kultur när den får mig engagerad och inspirerar mig till mod ibland på gränsen till högmod…haha.

Varför är kultur viktigt?

Kulturen är ofrånkomlig då den skapas och pågår överallt omkring oss. Vi behöver den, vi formar vår tillhörighet med hjälp av den och den för oss samman. Viktigt att komma ihåg att den på samma sätt kan verka exkluderande.

Vad tycker du saknas på kultursidorna idag?

Det går inte att skriva för mycket om kultur för barn och ungdomar. Det är där det händer och ska få hända.

Vad önskar du av kulturpolitiken?

Jag önskar att kulturpolitiken orkar stå emot den starka vinststyrda samhällsutvecklingen och istället fungerar som en motpol där kulturen får verka fritt med tron på att den först då kommer att fungera bäst som en mänsklig investering både nu och i framtiden.

Vad tror du behöver göras för att sänka trösklarna till kulturen?

En behöver ta sig en fundering på hur vårt samhälle ser ut idag, varför det det ser ut på det sättet det gör och utifrån det skapa kulturella upplevelser/plattformar för att vi bäst ska kunna förstå varandra och den verkligheten vi lever i. Ett hett tips är att satsa på kultur för barn där den gärna får bidra till inkludering och kreativitet utan individuella prestationer som en kontrast till dagens Idol-konsumtion. En konst i sig.

Vad har kulturen för ansvar i samhället?

Kulturens största ansvar och utmaning är att den ska vara tillgänglig för alla, dess innehåll ska trigga igång våra sinnen, vidga vårt seende, öka vår empati och fungerar som en nitisk sparringpartner till dagens rådande normer. Eftersom våra sociala förutsättningar förändras i takt med omvärlden behöver vi vara medvetna om dessa strukturförändringar för att ha en chans att påverka dem. Först då tror jag kulturen kan får den verkliga kraft och mening i våra liv som den har potential till.

Vad hoppas du att Kultwatch som plattform ska bidra till?

Kloka ord, nya tankar och idéer om vad kultur är och hur den påverkar oss.

Last Famous Words?

Omfamna PK. Var snäll. Rösta den 22 mars.

”Det finns saker man måste göra annars är man bara en liten lort” – Astrid Lindgren.

 

Lisette Pagler är skådespelerska och musikalartist. Hon har bland annat medverkat i Cats, Singin in the rain och SVT-serien Äkta människor. För närvarande arbetar hon på Kulturhuset Stadsteatern.

 

AV

Kommentera

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.