Tensta Konsthalls Textpris – Lema Shansab

*

Jag heter Lema shansab och kommer från Afghanistan.
När jag var barn och bodda I Afghanistan, då var jag i en konflik med den
kultur och religion som jag hade hemma och den som var untenför hemmet , den religion som talibanerna visade oss.
De talibanerna som symbolserad Islam de talibanerna som kallade sig riktiga muslimer, de som hade långa skegg och store turbaner på huvudet.
Så jag hade två olika förklaraing av Islam, den ena som min familj pratade om
och den som talibanerna visade oss.
Jag vissta inte vilka som var rätt.
På nätterna brukade jag spela upp ett spel, der talibanerna var på en sida och
min farfar var på andra sida.  Men jag kom ganska tydlig fram till att jag föredrog farfars tolkning av Islam framför talibaner.
Jag var liten och mina frågar var också enkla. Jag frågade mig om Gud är så liten att han vill hindra mig från skolan eller vill inte att jag ska leka ute med andar barn om Gud är så småaktig som vill straffa
mig bara för att jag inte bär sjal.
Jag fortsatt med den diskussion varja natt, nu var min farfar inte ensam, nu var
jag med på den diskussion. I bland brukade jag skrika på talibaner
Nej Nej Nej!! ni har fel och jag har rätt.
Jag levda i två olika världen,en som var verklig och den andra min lilla dröm
värld, som var mycket rättvis och vackert.
När jag flyttade till Sverige, då var en stort förändring i mitt liv som var inte
helt positivt heller.
Jag fick veta ganska tydlig att det fanns vi och dom.
Jag har blivit fördomt av båda muslimer från mitt land (för att jag bär inte sjal)
Och den svenska samhället.
Då började den diskussionen på nytt men den var inte på samma sätt. Nu är
jag stor och mitt världen är också stort nu har jag svårare frågor, nu kan jag
inte besvare mina frågor. FINNS DET NÅGON  SOM VILL LYSSNA PÅ MIG
OCH VILL SVARA PÅ MIG, UTEN ATT FÖRDÖMA MIG?


Lema Shansab mottog ett hedersomnämnande i 2015 års upplaga av Tensta Konsthalls Textpris med motiveringen:

För en naken ärlig berättelse om såväl det absurda i religiöst förtryck som i att definieras av sitt kön och av sin tro. Med små stilmedel förmedlar Lema Shansab den hemlöshet som intolerans ger, och frammanar genom barnets undran en smärtsam desperation som bara mildras av relationen till en älskad farfar.”

Mer om tävlingen och dess syfte finns att läsa här

AV

Kommentera

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.