Macarena Dusant

Macarena Dusant är (snart) mag.kand i konstvetenskap och textförfattare. Dusant intresserar sig för frågor som rör maktstrukturer, offentlighet och marginalisering inom konsten. Aktuell med konstnärsmonografin La jardinera - Valeria Montti Colque (Dokument press 2017)

24.1.2018   /   Macarena Dusant
24.1.2018   /   Macarena Dusant
4.5.2017   /   Macarena Dusant