Macarena Dusant

Macarena Dusant är redaktör på Kultwatch, (snart) mag.kand i konstvetenskap och textförfattare. Dusant intresserar sig för frågor som rör maktstrukturer, offentlighet och marginalisering inom konsten. Författare till konstnärsmonografin La jardinera – Valeria Montti Colque (Dokument press 2017). Kontakt: macarena@kultwatch.se

29.5.2020   /   Macarena Dusant
28.1.2020   /   Macarena Dusant
19.6.2019   /   Macarena Dusant
17.5.2019   /   Macarena Dusant
1.11.2018   /   Macarena Dusant
20.8.2018   /   Macarena Dusant
9.6.2018   /   Macarena Dusant
30.4.2018   /   Macarena Dusant
24.1.2018   /   Macarena Dusant
24.1.2018   /   Macarena Dusant
4.5.2017   /   Macarena Dusant
9.3.2015   /   Macarena Dusant