Kulturarbetare i solidaritet med hamnarbetarna

Kulturarbetare i solidaritet med hamnarbetarna

En mängd kulturarbetare har samlats för en solidaritetskampanj för hamnarbetarna.  Kultwatch publicerar idag kulturarbetarnas upprop och manifestation i bildform från en rad kulturarbetare, till stöd från de strejkande hamnarbetarna i Göteborgs hamn.


Rätten att organisera sig och kämpa för sina rättigheter är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Just nu utreds lagförslaget Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister. Förslaget säger att denna demokratiska rättighet inskränks till den fackliga organisation som arbetsgivaren har skrivit avtal med. Oavsett om just det facket har några medlemmar på  arbetsplatsen. Istället för ett system där arbetsgivare och anställda kommer överens om arbetsvillkoren, så kommer arbetsgivaren kunna välja det billigaste kollektivavtalet och hänvisa till det vid konflikt. Det blir då olagligt för de anställda på arbetsplatsen att vidta några som helst åtgärder så länge arbetsgivaren har ett kollektivavtal – oavsett hur dåligt avtalet är för de anställda. Att organisera sig självständigt och kämpa för en bättre arbetsplats lokalt blir därmed omöjligt. Rätten till fri facklig organisering är hotad.

 

Vi kulturarbetare stödjer Hamnarbetarförbundets rätt att teckna ett likalydande kollektivavtal. Verklig demokratisk organisering kan bara komma underifrån. Hamnarbetarförbundet är en organisation som sätter demokratisk förankring högt. Som kulturarbetare känner vi betydelsen av demokrati och frihet, vi kämpar för dessa värden på många olika sätt i vår vardag. Idag är det viktigt att solidarisera sig med hamnarbetarna. Gör det du också!

 

 

<3

 


Foto: Paula Urbano

AV