Ordets makt – böcker, bibliotek och berättelser

Ordets makt – böcker, bibliotek och berättelser

Språket står i centrum, Kultwatch presenterar härmed temat
“Ordets makt – böcker, bibliotek och berättelser”.  


Att språk och makt hänger samman är ingen nyhet. Men vad innebär det att språket är makt? Och att makten tar sig i uttryck i språk? En viktig del handlar om språket som en markör för specifika perspektiv, ideologier och tillhörigheter. I språket synliggörs olika hierarkier i relation till klassbakgrund och språktillhörighet. Hur vi pratar, skriver och för oss – vilket språk vi använder – placerar in människor i fack, gör att vi kan skörda privilegier. Eller det rakt motsatta: gör att vi står ut, blir markerade, utsatta och exkluderade. Språket skapar en (o)trygg grund; en utgångspunkt eller en begränsning för att röra sig fritt. Vem har tillgång till ordet och vilka får utnyttja dess makt? Vilka faller offer för ordets barriärer?

I mitten på september var det premiär för en ny litteraturscen i Göteborg: Angereds bokmässa. Arrangemanget som ägde rum på Kulturhuset Blå Stället i Angered beskrivs som en ny arena för skrivande personer, såväl etablerade som oetablerade. Förutom att lyfta litteraturen och poesin i förortsområden vill Angereds bokmässa rikta blicken mot hur representationen inom litteraturfältet ser ut i dagens Sverige. Genom att bredda litteraturens snäva ramar vill arrangörerna arbeta för ett mer inkluderande och jämlikt litteratur-Sverige.

Några dagar efter Angereds bokmässa öppnade Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för bok- och biblioteksbranschen. I år var ett tema Respekt.

Under Kultwatch kommande tema kommer en rapport från Bokmässan. Vi kommer också följa “Ortens bästa poet”, ett nationellt mästerskap i poesi med rötter i poetry slam. Det är just nu Sveriges viktigaste kulturarrangemang som samlar tusentals unga för att lyssna på poesi.

Deltävlingen Ortens Bästa Poet 2018 i Husby. Foto: Ninos Josef
Ortens Bästa Poet 2018, finalisterna från Husby, Daniel och Mehdi. Foto: Ninos Josef
Ortens Bästa Poet 2018, finalisterna från Husby, Daniel Aslan och Mehdi Mohamed. Foto: Ninos Josef

AV