En förort i färg

En förort i färg är ett samarbete mellan Urban Konst och Kultwatch. Artikelserien belyser Miljonprogrammet som centrum för konst- och kultur-produktion, med Hammarkullen i Göteborg som exempel och då speciellt konstfestivalen Hammarkullen Urban Art 2017.


Om En förort i färg
Projektägare: Kultwatch och Urban Konst
Gästredaktör: Alex Valencia Rodallec
Projektledare: Daniel Terres
Medverkande (insamling av texter, koncept, intervjuer och bildmaterial)
Kulturverkstan: Moa Westerlund, Laura Nardelli, Renée Tan, Nadja Häikiö Itäsaari, Magda Macias, Tatiana Pismenskaya.
Madeleine Olsén Ingefeldt vid sin praktik.

Med stöd av Göteborgs konsthall och Hyresgästföreningen Bredfjällsgatan/Gropens gård, Hammarkullen.

4.12.2018   /   José H Romero
4.12.2018   /   José H Romero
28.11.2018   /   Lennart Navarrete
27.11.2018   /   Segal Kadija Mohamed
25.11.2018   /   futuro berg
20.11.2018   /   Magda Diana Macias
18.11.2018   /   Iman Josef Husein
17.11.2018   /   Nadja Häikiö Itäsaari
16.11.2018   /   Daniel Terres
16.11.2018   /   Himed&Reyben
16.11.2018   /   Himed&Reyben
15.11.2018   /   Nabila Abdul Fattah
14.11.2018   /   Moa Westerlund
12.11.2018   /   Sens
12.11.2018   /   Sens
11.11.2018   /   Laura Nardelli